PRIVACY EN VEILIGHEID

U laat  persoonlijke gegevens bij ons achter, dat is nodig als u iets besteld. Redlelie-Filters vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij;  

 • Vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken; 
 • Deze persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor het op een correcte manier verwerken van uw order;
 • Altijd uw toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken daar waar dit vereist is;                                                                                                                   
 • Beveiligingsmaatregelen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht met uw persoonsgegevens werken;
 • Het recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter inzage te geven, te corrigeren of te verwijderen;

Redlelie-Filters is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij gebruik van onze webwinkel krijgen wij gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u zijn opgegeven en nodig zijn voor de gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        REGISTREREN

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel kunt u zich registreren. Na registratie bewaren wij via de gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en wij u kunnen contacteren in belang van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

AFHANDELEN BESTELLING

Wanneer u een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

RECLAME

Wij kunnen naast informatie op onze website u ook op de hoogte houden van nieuwe producten en diensten;

 • per post;
 • per e-mail;
 • via social media;
 • per telefoon;

                                                                                                                                                                                                                                              

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Via onze webwinkel kunt u vragen stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen beantwoorden. U kiest zelf de gegevens die u daarbij verstrekt. De gegevens die u stuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag.

Ook hebben wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden kunnen informeren over producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

LOCATIEGEGEVENS

Indien nodig voor uw dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) verzamelen. Hiervoor wordt dan uw toestemming gevraagd.

Deze (locatie) gegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook gebruikt worden door bijvoorbeeld Google of Apple. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

PUBLICATIE

Wij publiceren geen klantgegevens.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor een juiste verwerking van uw order.

COOKIES

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser, het is alleen mogelijk dat de website niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken over het gebruik van de cookies en applicaties gemaakt. Wij hebben geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacy verklaringen van deze partijen (deze kunnen regelmatig wijzigen).

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om te zien hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google omtrent de omgang met onze data. Verder geven wij Google toestemming de verkregen Analytics te gebruiken voor andere Google diensten.

BEVEILIGING

Ook hebben wij beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen bestaan uit:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

BEWAARTERMIJNEN

De persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is om die langer te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen, of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Redlelie-Filters over u heeft, of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met ons, via e-mailadres info@redlelie-filters.nl. Wij zullen u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens wij omtrent u verwerkt hebben en of wij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kunnen voldoen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om deze te wijzigen of te laten verwijderen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Redlelie-Filters

Waterleliekade 1

2492TJ  Den Haag

Tel. 0707550357-0612819423

info@redlelie-filters.nl

 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-05-2018.

 

 

  

 

© 2012 - 2024 wtw filters | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel